Title. Double click me.

Min profil og CV

Jeg er autoriseret psykolog, cand. psych.

Jeg har mange års klinisk erfaring med at hjælpe mennesker, der har det svært og har brug for forandring.

Jeg har desuden mange års erhvervspsykologisk erfaring i forhold til at arbejde med arbejdsrelaterede problemstillinger, f.eks. stress, konflikter og mistrivsel, samt det krisepsykologiske område, f.eks. afskedigelser samt vold og trusler i arbejdet. Desuden tilbyder jeg ledersparring og -coaching.

Jeg har leveret rådgivning til både offentlige og private arbejdspladser og har et bredt branchekendskab.

Jeg har stor erfaring med supervision til personale, der arbejder i relation til andre, f.eks. borgere, kunder.

I september 2014 etablerede jeg min egen selvstændige psykologvirksomhed  med psykologsamtaler, erhvervspsykologisk rådgivning og supervision.

Jeg er optaget af at dygtiggøre mig. Derfor får jeg løbende supervision og sparring på det jeg laver.

Jeg er med i forskellige faglige netværk og deltager løbende i konferencer og efteruddannelse. 

Mit CV

2014-      Egen klinisk praksis og erhvervspsykologisk virksomhed.

               

               Fra 2016-18 desuden tilknyttet Forsvarets Selektionshed som ekstern                            konsulent. 

               

               Fra 2016 desuden ekstern tilknyttet psykolog hos Psykologcentret Trekanten.

2013-14  Københavns Kommunes interne konsulentrådgivning, Arbejdsmiljø

               København. Psykologhjælp til medarbejdere og arbejdspladser. 

2007-13  ALECTIA A/S i divisionen "Ledelse, sundhed og arbejdsmiljø".

1996-07  JobLiv Danmark A/S. Psykologhjælp til medarbejdere og arbejdspladser. 

1992-96  Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, adjunkt

1991-92  Danske Bankfunktionærers Landsforbund, uddannelseskonsulent

1990-91  Vestsjællands Amtskommune, Socialforvaltningens Rådgivning,     

               psykolog

Uddannelse

2004       Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet

1990       Psykolog, cand. psych., fra Aarhus Universitet

 Autoriseret af 

MIG_edited.jpg

Anette Storgaard

Autoriseret psykolog

Cand. psych. 

 

Kontakt: 

mail@anettestorgaard.dk

Tlf. 53 70 25 15

 

Lokale hos:

​​​Psykologcentret Trekanten

Vester Voldgade 111, 3.

1552 København V